חבילת 4 בטריות AAAA לזוג נרות לד - STOFF

20₪ 25₪
שימו לב: בעת כיבוי הנרות באמצעות שימוש בלחצן OFF בשלט, נורית ה-LED מכוונת למצב המתנה. במצב המתנה הנרות עדיין משתמשים במעט סוללה. בשביל לכבות את האור לחלוטין כדי לחסוך את חיי הבטריות, יש לכבות את האור על ידי סיבוב החלק התחתון.

You May also like

Recently viewed